Volume Controls

Responsive image

“Kiki ơi, tăng âm lượng.”

Volume Controls

Responsive image

“Kiki ơi, tăng âm lượng.”

You can adjust the sound volume with just some simple commands. Let enjoy hands free experience on the go.

 

Tăng âm lượng

Cho to lên

Giảm âm lượng xuống

Đặt âm lượng ở mức 50%

Âm lượng tối đa

Âm lượng 7

Bật chế độ không làm phiền

Chế độ im lặng