Unit Converter

Responsive image

“Kiki ơi, 100 pound bằng bao nhiêu kg?”

Unit Converter

Responsive image

“Kiki ơi, 100 pound bằng bao nhiêu kg?”

No worries with unit converter. Now you can do a quick converter with KiKi, it's covering all assortment of units.

Unit Converter - Length

Đổi 1 km sang mét

Đổi 55 inch sang mét

1 dặm là bao nhiêu mét

1 inch là bao nhiêu cm

1 foot dài bao nhiêu

Unit Converter - Area

1 hecta là bao nhiêu mét vuông

1 kilomet vuông bằng bao nhiêu mét vuông

1 inch vuông bằng bao nhiêu cm vuông

Unit Converter - Weight

1 kg bằng bao nhiêu gam

2 tấn bằng mấy kg

20 tạ bằng bao nhiêu gam

1 ounce nặng bao nhiêu

100 pound bằng bao nhiêu kg

Unit Converter - Temperature

0 độ C bằng bao nhiêu độ F

100 độ C là bao nhiêu độ F

84 độ F là mấy độ C

32 độ F là bao nhiêu độ C

100 độ C bằng mấy độ K

Unit Converter - Volume

1 lít bằng bao nhiêu ml

1 muỗng cà phê bằng bao nhiêu ml

1 ga lông bằng bao nhiêu lít

1 thùng là bao nhiêu lít

Unit Converter- Time

1 năm có bao nhiêu ngày

1 ngày có bao nhiêu giây

2 tuần bằng bao nhiêu giờ

1000 giờ bằng bao nhiêu ngày

1 năm là bao nhiêu phút